ÜYELİK BİLGİLENDİRMELERİ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


ÜYELİK BİLGİLENDİRMELERİ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
(Lütfen sitemize üye olmadan bu Üyelik Bilgilendirmeleri ve Üyelik Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz!)
1- ÜRÜN VE HİZMET SAĞLAYICI
İnternet üzerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz uygulamamızdan www.tokgozler.com ("Site/web sayfası") üyeliği için sözleşme yapacağınız TOKGÖZLER CİVATA TİCARET ve PAZARLAMA A.Ş. ("Şirketimiz") İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir;
Adres : Üçevler Mah. Nilüfer Cad. İzmir Yolu Küçük Sanayi Sitesi Girişi No:6/4 PK:16270 Nilüfer / BURSA
Tel No : 0224 443 37 00 Fax No : 0224 443 39 01
Vergi No : 848 001 3118 Vergi Dairesi : Ertuğrulgazi
Mersis No : 0848001311800048
e-posta : [email protected]

2- KULLANICI /ÜYE
Kullanıcının üyelik işlemleri tamamlandığında, bu üyelik sözleşmesi de tamamlanarak, yürürlüğe girecektir. Üyelik sözleşmesinin bir örneği, üyelik bilgilerinde belirttiğiniz mail adresine gönderilecektir.

3- KONUSU
İş bu bilgilendirme ve üyelik sözleşmesinin konusu ve amacı, satıcı ile alıcı/üye/kullanıcı arasındaki www.tokgozler.com adlı web sitesinin kullanılmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve sitedeki hizmetlerden yararlanmaya karar veren kişilerin, hizmeti kullanırken hangi şartlara tabi olduğunun, hak ve yükümlülüklerinin saptanmasına, taraflar arasındaki akdi ilişkinin gerekli tüm ön bilgilendirmeleri içerir, güvenli, hatasız ve düzenli olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde, ön bilgilendirmelerden haberdar olmak sureti ile sözleşmeyi kabul ettiklerini ve bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

4- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcının, üyelik sözleşmesi kurulması için, istenilen Üyelik Bilgileri'ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek işlemi tamamlaması yeterlidir. Zorunlu bilgilerin eksiksiz ve hatasız girilmesi önemli olup, üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen eksiklik/hatalar Üye Girişi kısmından ulaşılabilecek “Hesabım” bölümünde düzeltebilecektir.
4.2. Üye, bahse konu internet sitesine verdiği gerek kişisel ve gerekse diğer bilgilerin, doğru olduğunu, Satıcı/hizmet sağlayıcı tarafın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.3. Üye, dilediği her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından satıcı/hizmet sağlayıcı tarafa yapacağı sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir; aynı şekilde ürün ve hizmet sağlayıcı/satıcı şirket de bu üyelikleri sona erdirebilir, tüm kayıt ve verileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın silebilir.
4.4. Üye, kendisine ait bilgilerin yasal düzenlemelerin öngördüğü kriterler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabileceğini, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her türlü bilgileri, satıcı ve satıcı şirket ortakları tarafından, her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilebileceğini, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebileceğini, kullanılabileceğini, güncellenebileceğini, paylaşılabileceğini, transfer olunabileceğini ve sair suretler ile işlenebileceğini, bu hususta gerekli muvafakati verdiğini beyan ve kabul eder.
4.5. Üye, kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, satıcı/hizmet sağlayıcı tarafın SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimde bulunabileceğini, üyeye ticari elektronik iletiler gönderilebileceğini beyan ve kabul eder. Üye, her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak kişisel veri kullanımını, kayıt edilmesini ve/veya ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler.
4.6. Üye, kendilerine elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından bizzat sorumludur.
4.7. Bahse konu web sayfasından yapılacak alışverişlerde, her işlem sırasında görülecek olan “sipariş ön bilgilendirme formu” ve “mesafeli satış sözleşmesi” şartları ve diğer yazılı bilgilendirme ve sözleşmeler geçerli olacaktır.
4.8. Üye, Satıcı/hizmet sağlayıcının gerek iş bu belgede belirtilen konularda ve gerekse üyeye sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, sitenin kullanılmasına ilişkin şartlarda, güncel halini bahse konu web sayfasında duyurmak sureti ile her türlü değişikliği yapma hakkının varlığını beyan ve kabul eder.
4.9. Üye, Satıcı/hizmet sağlayıcı tarafından kendisine verilmiş/belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyecek olup, üyenin buna aykırı davranışı sebebi ile doğabilecek tüm sorumluluk kendisine aittir.
4.10. Satıcı/hizmet sağlayıcı, üyeye ait verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
4.11. Satıcı/hizmet sağlayıcının internet sitesi, yazılım ve tasarımı kendi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
4.12. Satıcı/hizmet sağlayıcı, bahse konu web sayfası aracılığı ile yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplayabilir.
4.13. Bahse konu web sayfasının, virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımları içermemesi için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmışsa da, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmekte olup, üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.14. Satıcı/hizmet sağlayıcı herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından satıcı/hizmet sağlayıcının üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
4.15. Satıcı/hizmet sağlayıcı satışları, stoklar ile sınırlıdır. Satıcı/hizmet sağlayıcı stoğu bulunmayan veya sonradan yeterli miktarda stoğu bulunmadığı anlaşılan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
4.16. Bahse konu web sayfasında, fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla Satıcı, hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
4.17. www.tokgozler.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. www.tokgozler.com, işbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararlarını, tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun www.tokgozler.com bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun www.tokgozler.com tarafından tespit edilmesi veya www.tokgozler.com ’un ticari kararları doğrultusunda kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.
4.18. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin www.tokgozler.com’den talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için www.tokgozler.com’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

5- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
5.1. www.tokgozler.com, Üye'nin Site ve Mobil Uygulamalar’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site ve Mobil Uygulamaların üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. www.tokgozler.com , bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri web sitesinde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
5.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için web sitesinde bulunan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.
5.3. Üyelik aşamasında Üye tarafından www.tokgozler.com ’ye bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri www.tokgozler.com ’ye bildirmekle yükümlüdür.
5.4. Üye tarafından Site ve Mobil Uygulamalar’da beyan edilen, işbu Sözleşmeye taraf olarak alım-satım ilişkisi kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site ve Mobil Uygulamalar’ın işletilmesi, Platform’un işletilmesi için için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, promosyon, davet, açılış, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla www.tokgozler.com da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
5.5. www.tokgozler.com , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye’nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.
5.6. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin www.tokgozler.com tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. www.tokgozler.com, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü yazışma, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe e-posta yolu ile yapılacaktır.
Alıcı, iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, satıcı tarafın ticari kayıtları ile veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar, server kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında Delil Sözleşmesi olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri ayrı ayrı yetkilidir.
SATICI/HİZMET SAĞLAYICI     KULLANICI/ÜYE/ALICI